Folklore

De interesse voor de eigen geschiedenis, folklore, vooral dicht bij huis, groeit elke dag in en rond onze regio.

Folklore

Carnaval

Carnaval is ook in onze streken een oud gebeuren. Het verwijst zowel naar een heidens feest ter ere van de terugkeer van de zon na een lange, donkere winterperiode, als naar een laatste uitspatting voor de veertigdaagse vastentijd in de christelijke Middeleeuwen. Het carnaval zoals wij het nu kennen, is pas ontstaan in de 19de eeuw. Vooral in Nederlands Limburg, het Maasland en de Voerstreek zijn de carnavaltradities uiterst sterk. Er worden in bijna elke Limburgse gemeente voor, tijdens en na de vasten stoeten georganiseerd. Het carnavalsgebeuren is echter veel breder uitgewaaierd: al in het najaar worden er feestzittingen georganiseerd.

Meer info:

www.fenvlaanderen.be

Schutterijen

Uit de schutterijen die nog in de zestiende en zeventiende eeuw mee zorgen voor bescherming en ordehandhaving op het Limburgs platteland, groeien in de negentiende eeuw verenigingen die als ontspanning schutterstornooien organiseren. Tijdens een jaarlijkse vogelwedstrijd bekronen de verschillende schutterijen hun eigen koningen maar de echte droom van elke Limburgse schutterij is het winnen van het Oud-Limburgs Schuttersfeest (OLS). Al in 1879 wordt in Grevenbicht met een internationale schietwedstrijd de voorloper van het OLS georganiseerd.  Sinds het begin van deze eeuw bekampen schutterijen uit heel Nederlands-Limburg en ook Belgisch-Noord-Limburg mekaar tijdens het OLS.  Er treden jaarlijks meer dan 150 schutterijen aan met hun trommelaars, vaandeldragers, vendeliers, marketensters, zoetelaarsters, bielemannen, koningen, koninginnen en keizers. Er vinden wedstrijden plaats in disciplines als trommelen, vendelzwaaien en exercitie, maar ook de mooiste koning, koningin en koningspaar worden verkozen.

Meer info:

www.olsfederatie.com


Kermis

Een andere bloeiende vorm van volksvermaak zijn de kermissen. Kermis bestond al tijdens de Middeleeuwen. In tal van steden, gemeenten en parochies en wijken gaan deze volkstradities op regelmatige tijdstippen per jaar door.

Meer info:

www.uitinvlaanderen.be/agenda/markt-braderie-of-kermis/provincie-limburg

Downloads

Naar top