Oorsprong en verleden

Oorsprong en verleden

De diverse grenspalen welke men langs de Maas aantreft vormden in 1830 discussiepunten bij het ontstaan van België. Het vestigingsstadje Stokkem verwierf in1244 stadsrechten als onderdeel van het Graafschap Loon. Voorafgaand aan de grote fusiegolf werden in 1971 de gemeenten Elen, Rotem, Stokkem, Dilsen en Lanklaar reeds samengevoegd tot de gemeente Dilsen. In 1987 werd Stokkem aan de naam toegevoegd. Aanleiding tot het bekomen van de titel “stad” waren de vroeger door Stokkem binnen het graafschap Loon bekomen stadsrechten.

Naar top